Nový hosting

Prechod na nový hosting bol úspešný 🙂 .

Leave a Reply