Zmena pozadia plochy/Change desktop background

Zmena pozadia pracovnej plochy - obrázok musí byť bitmapa (.BMP).

SystemParametersInfo(SPI_SETDESKWALLPAPER, 0, "c:\\pozadie.bmp", SPIF_UPDATEINIFILE)

Leave a Reply