Zobrazenie nového okna v strede pôvodného/Show new window center in owner (WPF)

A v okne ktoré chceme zobraziť v strede, nastavíme v Properties:
Window->WindowStartupLocation=CenterOwnerir-leasing.ru

Leave a Reply