Archive for the ‘WPF/XAML’ Category

Zobrazenie nového okna v strede pôvodného/Show new window center in owner (WPF)

utorok, december 21st, 2010

A v okne ktoré chceme zobraziť v strede, nastavíme v Properties:
Window->WindowStartupLocation=CenterOwnerir-leasing.ru

Viac ResourceDictionary Source/More ResourceDictionary Source

streda, november 17th, 2010
<Page.Resources>
 <ResourceDictionary>
  <ResourceDictionary.MergedDictionaries>
   <ResourceDictionary Source="source1.xaml"/>
   <ResourceDictionary Source="source2.xaml"/>
  </ResourceDictionary.MergedDictionaries>
 </ResourceDictionary>
</Page.Resources>