Archive for the ‘Ostatné/Other VC++’ Category

Zakázanie CRT knižnice/Dissable CRT library

streda, marec 4th, 2009

Používanie dynamicky linkovanej CRT knižnice má za následok nefunkčnosť aplikácie na PC bez tejto knižnice.
(viac…)