Archive for the ‘Súbor/File’ Category

Save file on UTF-8 encoding

streda, júl 27th, 2011
 FILE *file=fopen("file.txt","w");
 fwrite(UTF8Encode("ľščťžýáíé\n\nľčščk kkdjksd\n ščľšť").c_str(),UTF8Encode("ľščťžýáíé\n\nľčščk kkdjksd\n ščľšť").Length(),1,file);
 fclose(file);

SHGetFolderPath-cesta ku konkrétnemu sys. adresáru

nedeľa, jún 6th, 2010

Funkcia GetSysPath, ktorá vracia AnsiString s cestou k zvolenému systémovému adresáru.
(viac…)

Zástupca/Shortcut

pondelok, marec 22nd, 2010

Funkcia pre vytvorenie zástupcu súboru (.LNK).
Parametre:
Subor - cesta k súboru na ktorý má zástupca odkazovať (C:\subor.exe)
Argument - argument pri volaní exe súboru (argument1)
Zastupca - cesta, kde sa má zástupca vytvoriť (C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Test.lnk)
Popis - popis súboru (odkaz na subor)
Cesty k sys. adresárom.

(viac…)

TinyXML SaveToFile

nedeľa, október 18th, 2009
<?xml version="1.0" ?>
<objekt>
    <name>World</name>
    <top>10</top>
</objekt> 
	TiXmlDocument docs;
	TiXmlDeclaration * decl = new TiXmlDeclaration( "1.0", "", "" );
	docs.LinkEndChild( decl );

	TiXmlElement * element = new TiXmlElement( "objekt" );
	docs.LinkEndChild( element );

	TiXmlElement * element2 = new TiXmlElement( "name" );
	element->LinkEndChild( element2 );

	TiXmlText * text = new TiXmlText( "World" );
	element2->LinkEndChild( text );
	
	TiXmlElement * element3 = new TiXmlElement( "top" );
	element->LinkEndChild( element3 );
 
	TiXmlText * text2 = new TiXmlText( "10" );
	element3->LinkEndChild( text2 );
	 
	docs.SaveFile( "madeByHand.xml" ); 

LibHaru PDF

utorok, august 11th, 2009

pripravujem... (viac…)